business seo
Aktuality Onpage faktoryOffpage faktory
Základné Onpage faktory
onpage seoOnpage SEO faktormi sa rozumejú tie faktory, ktoré je možné ovplyňovať prostredníctvom úpravy zdrojového kódu webovej stránky. Optimalizačný proces sa teda priamo týka prevedenia konkrétnej webovej prezentácie. Pozícia web stránok v internetových vyhľadávačoch na vybrané výrazy, sa v prípade onpage optimalizácie odvíja od zvoleného textu v obsahu web stránky, resp. kľúčových slov.Základné Onpage SEO faktory sú:

URL adresa - obsiahnutie relevantných slov v url adrese web stránky.

Nadpis - obsiahnutie relevantných slov v nadpise web stránky a jeho vhodná dĺžka, resp. počet znakov.

Popis - obsiahnutie relevantných slov v popise web stránky a jeho vhodná dĺžka, resp. počet znakov.

Kľúčové slová - voľba slov, opisujúcich obsah web stránky a dodržanie odporúčaného rozsahu kľúčových slov.

H1 nadpis - obsiahnutie jedného H1 nadpisu v obsahu web stránky.

Počet odkazov - neprekročenie odporúčaného počtu odkazov na web stránke.

Veľkosť súboru - neprekročenie odporúčanej veľkosti zdrojového kódu web stránky.
Najčítanejšie články
Dĺžka meta nadpisu a popisu
Populárne online SEO nástroje
Základné Onpage faktory
Katalógy s výmenou odkazov
Základné Offpage faktory
2018 Business SEO|

Základné Onpage faktory

|Podmienky používania|Kontakt