business seo
Aktuality Onpage faktoryOffpage faktory
Základné Offpage faktory
offpage faktoryOffpage SEO faktormi sa rozumejú tie faktory, ktoré je možné ovplyňovať prostredníctvom procesov, realizovaných mimo požadovanej webovej prezentácie. Optimalizačný proces teda nepriamo súvisí s konkrétnou webovou prezentáciou. Pozícia web stránok v internetových vyhľadávačoch na vybrané výrazy, sa v prípade offpage optimalizácie odvíja od činností, vykonávaných na iných webových stránkach.Základné Offpage SEO faktory sú:

Spätné odkazy - získanie v rámci možností čo najvyššieho počtu kvalitných hypertextových odkazov, ktoré odkazujú na požadovanú webovú prezentáciu a sú umiestnené na iných webových prezentáciách. Odkazy, ktoré ovplyvňujú pozíciu konkrétnej web stránky vo vyhľadávači, neobsahujú v zdrojovom kóde atribút rel="nofollow".

Hodnotenie web stránky internetovými vyhľadávačmi - najčastejšie číselne vyjadrená hodnota, priradená webovej prezentácii vyhľadávačom. Na vývoj hodnotenia vplývajú najmä spätné odkazy, miera priebežného aktualizovania obsahu web stránky a kvalita jej obsahu.

Anchor text - prevedenie textu obsiahnutého v odkaze, prostredníctvom kliknutia na ktorý je možné navštíviť požadovanú webovú prezentáciu.
Najčítanejšie články
Dĺžka meta nadpisu a popisu
Populárne online SEO nástroje
Základné Onpage faktory
Katalógy s výmenou odkazov
Základné Offpage faktory
2018 Business SEO|

Základné Offpage faktory

|Podmienky používania|Kontakt